Pripreme za državnu maturu

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU U SIJEČNJU 2019.

Od siječnja 2019., Monemus organizira pripreme za državnu maturu iz matematike, hrvatskog, engleskog, fizike, kemije i biologije. Tijekom trajanja priprema, učenicima se objašnjava gradivo prema katalogu NCVVO-a, te se na ovaj način fokusira na konkretne zadatke koji su se već pojavljivali ili će se pojaviti na državnoj maturi. Sastavni dio priprema za maturu čini i…

UPISI ZA PRIPREME ZA MATURU 2018./2019.

Došlo je vrijeme kada maturanti moraju donijeti odluku o svom budućem školovanju, a samim time i odrediti smjer za svoj budući profesionalni razvoj. Kao i svake godine Monemus je sa svojim stručnim timom unaprijedio svoj program priprema za maturu što svim polaznicima olakšava daljnje pripreme te poboljšava konačni rezultat. Zašto pripreme u Monemusa? Naše grupe su…

Knjiga za maturu

Upisi za pripreme za maturu

Došlo je vrijeme kada maturanti moraju donijeti odluku o svom budućem školovanju, a samim time i odrediti smjer za svoj budući profesionalni razvoj. Kao i svake godine Monemus je sa svojim stručnim timom unaprijedio svoj program priprema za maturu što svim polaznicima olakšava daljnje pripreme te poboljšava konačni rezultat. Zašto pripreme u Monemusa? Naše grupe…

Promotivni program

Povodom 5 godina rada sa djecom svih starosnih dobi, početkom školske godine 2016./2017. organizirali smo promotivnu akciju besplatnih poduka iz općih predmeta. Svakom polazniku do početka listopada, odnosno 01.10.2016. omogućit ćemo besplatne poduke iz osnovnih predmeta (hrvatski/engleski jezik i matematika). Uvjerite se u profesionalnost našeg osoblja i u njihove metode prenošenja znanja. U  motivirajućem ozračju…

Državna matura 2016

Pripreme za državnu maturu u siječnju 2019.

Od siječnja 2019., Monemus organizira pripreme za državnu maturu iz matematike, hrvatskog, engleskog, fizike, kemije i biologije. Tijekom trajanja priprema, učenicima se objašnjava gradivo prema katalogu NCVVO-a, te se na ovaj način fokusira na konkretne zadatke koji su se već pojavljivali ili će se pojaviti na državnoj maturi. Sastavni dio priprema za maturu čini i…

Monemus Split

Objavljen je raspored polaganja ispita državne mature u ljetnom roku 2015./2016.

Na našim stranicama možete pronaći raspored polaganja ispita državne mature u ljetnom roku 2015./2016. godine.

 

Objava rezultata biti će obavljena 13.07.2016., a maturanti imaju pravo na pisani prigovor  do 15.07.2016. Po završetku roka za prigovore slijedi konačna objava rezultata ispita državne mature 18.07.2016.

Podjela svjedožbi predviđena je za 21.07.2016.

Repeticije iz hrvatskog i engleskog jezika

Imate problem sa materinjim i stranim jezicima? Od sada repeticije iz hrvatskog i engleskog jezika u Splitu dostupne svima.  Naš stručni kadar omogućit će svima razumijevanju bitnih stvari i upozoriti na najčešće pravljene greške. Hrvatski jezik najopsežniji je predmet osnovnoškolskoga obrazovanja. Nastava hrvatskoga jezika najuže je povezana sa svim ostalim predmetnim područjima jer se sva…

Repeticije iz matematike i fizike

Repeticije iz matematike i fizike za osnovne i srednje škole u Monemus centru za poduke. Lako i brzo savladaj nejasnoće i dobij najbolju ocjenu! Matematika je jedan od temeljnih nastavnih predmeta u osnovnoj školi i to zbog znanja koja su bitna za uspješno uključivanje u rad, gospodarstvo, suvremenu tehnologiju i društvo. Nesumnjiva je odgojna vrijednost…