Monemus d.o.o. organizira pripreme za polaganje državne mature  u Splitu kako slijedi:

Temeljite pripreme za državnu maturu obuhvaćaju pripreme za sljedeće predmete:

 • Hrvatski jezik*
 • Matematiku*
 • Engleski jezik*
 • Fiziku**
 • Kemiju**

Pripreme za obvezne* i izborne predmete**, predviđene su u trajanju od 22 školska sata.

Tijekom trajanja priprema, učenicima se objašnjava gradivo prema katalogu NCVVO-a, te se na ovaj način fokusira na konkretne zadatke koji su se već pojavljivali ili će se pojaviti na državnoj maturi. Sastavni dio priprema za maturu čini i domaći rad, kojeg učenici redovito moraju rješavati kako ne bi izgubili kontakt sa prethodno prijeđenim gradivom, te kako bi ih se pripremilo za ono gradivo koje tek slijedi.

Ubrzane pripreme obuhvaćaju sljedeće predmete:

 • Hrvatski jezik
 • Matematiku
 • Engleski jezik
 • Fiziku
 • Kemiju
 • Biologiju

Proljetne pripreme obuhvaćaju sljedeće predmete:

 • Hrvatski jezik
 • Matematiku
 • Engleski jezik
 • Fiziku
 • Kemiju
 • Biologiju

Ubrzane i Proljetne pripreme odvijaju s u trajanju od 22 sata. Namijenjene su učenicima koji posjeduju višu razinu znanja, a na ovaj ih se način priprema za sve tipove zadataka koje mogu očekivati na državnoj maturi.