Uspješno položenim ispitima državne mature, učeniku se otvaraju vrata prema visokom obrazovanju. Djelatnost visokog obrazovanja obavljaju visoka učilišta. Visoka učilišta su sveučilište i fakultet te veleučilište i visoka škola.

Sveučilište i fakultet osnivaju se radi obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja, znanstvene, stručne i umjetničke djelatnosti te druge djelatnosti. U okviru djelatnosti visokog obrazovanja ova visoka učilišta organiziraju i izvode sveučilišne, a mogu organizirati i izvoditi i stručne studije.
Sveučilišni studiji osposobljavaju studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito. Sveučilišni studiji obuhvaćaju tri razine: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij.

Stručni studiji pružaju studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućavaju obavljanje stručnih zanimanja te ih osposobljavaju za neposredno uključivanje u radni proces.
Stručni studiji obuhvaćaju dvije razine: stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij.

U Splitu djeluje 12 fakulteta, a Monemus je svoju uslugu pružanja poduka trenutno usmjerio na:

Ekonomski fakultet:

  • Repeticije (poduke) iz matematike i gospodarske matematike
  • Repeticije (poduke) iz statistike
  • Repeticije (poduke) iz osnova računovodstva
  • Repeticije (poduke) iz financijskog računovodstva
  • Repeticije (poduke) iz računovodstva troškova
  • Repeticije (poduke) iz managerskog računovodstva

FESB:

  • Repeticije (poduke) iz mehanike

Građevinski fakultet:

  • Repeticije (poduke) iz mehanike

Ostali predmeti na upit.

Poduke se mogu organizirati kao individualne (polaznik-predavač) ili grupne, ovisno o zahtjevima polaznika.

kalkulator