Državna matura predstavlja skup ispita iz određenih predmeta, koje učenici svladavaju tokom svog srednjoškolskog obrazovanja. Osnovni joj je cilj vrednovanje stečenog znanja, te omogućavanje lakšeg upisa na željeni fakultet.

Rezultate ispita državne mature prihvatila su sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj kao uvjet vrednovanja kandidata prilikom upisa na studij. Obvezu polaganja državne mature imaju svi učenici gimnazija, te učenici strukovnih i umjetničkih škola, čije srednjoškolsko obrazovanje traje najmanje 4 godine.

S položenom državnom maturom učenik stječe svoju srednju školsku spremu.

Državnu maturu provodi neovisno tijelo pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje odraslih. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje odraslih priprema ispitne kataloge za sve predmete koji se polažu na državnoj maturi. Tijelo je uvedeno kako bi se osigurala objektivnost učeničkog postignuća, a samim time i povećala poticaj učiteljima za boljim i kvalitetnijim podučavanjem. Da bi se izbjegle nepravilnosti državna matura se provodi isti dan za iste predmete.

Državna matura je podijeljena na obvezne i izborne predmete. Izborni predmeti polažu se u slučaju da su navedeni kao uvjet za upis na fakultete, zavisno o izboru učenika. Samim time učenici mogu birati između dvije razine, a to su viša( A) i niža ( B) razina.