Pripreme za fakultetske ispite

Neznate odakle i kako početi učiti za ispit? Tu smo da vam pomognemo: izbjegnite nepotrebni stres, u kratkom vremenu svladajte i usvojite složeno gradivo, razjasnite nejasnoće, bavite se konkretnim ispitnim zadacima popraćene isključivo bitnim teoretskim dijelom. POLOŽITE ISPIT I UŽIVAJTE U LJETU!!! Trajanje ciklusa priprema za ispite: zavisno o predmetu cca 12 sati (6 dana)…

Engleski za osnovnoškolce

 Engleski se jezik, kao materinski ili službeni jezik, govori u velikom broju zemalja, proteže se kroz različite kulture i danas služi kao glavni jezik komunikacije u cijelome svijetu. Engleski jezik materinji je jezik  380 milijuna ljudi, dok se njime, kao drugim jezikom služi 600 milijuna. Uz to, engleski jezik jedan je od šest službenih jezika…