TEMELJITE PRIPREME
Temeljite pripreme za državnu maturu kreću u Siječnju  i traju do Lipnja 2019. godine.

a) OBVEZNI PREDMETI
Hrvatski jezik, matematika, engleski jezik:
Pripreme se odvijaju od Siječnja do Lipnja 2019. godine po 2 sata tjedno.

b) IZBORNI PREDMETI
Fizika, kemija biologija:
Pripreme se odvijaju od Siječnja do Lipnja 2019. po 2 sata tjedno.

UBRZANE PRIPREME
Ubrzane pripreme za hrvatski jezik, matematiku, engleski jezik, fiziku, kemiju i biologiju kreću u Ožujku/Travnju 2019.  po 2 sata tjedno, sve do Svibnja/Lipnja 2019.

PROLJETNE PRIPREME

Proljetne pripreme odvijati će se preko Uskrsnjih praznika, svakim danom po 3 sata dnevno.

Nudimo mogućnost uzimanja paketa od 3 obvezna predmeta ( hrvatski, matematika i engleski jezik).
Mogućnost odabira između više (A) i niže (B) razine, zavisno o potrebama polaznika.

Pripreme za maturu u Monemus centru,  će se odvijati vikendima ( subotom i nedjeljom) ili ostalim danima prema dogovoru