Svako dijete ima pravo na obrazovanje, informiranje, na igru kao i pravo na slobodno vrijeme.
Ubrzan način života, obilno i podosta zahtjevno osnovnoškolsko gradivo, nemogućnost roditelja da rade sa djecom, kao i poteškoće školskih profesora da se kvalitetno posvete svakom pojedincu u razredu, ostavljaju posljedice na ocjenama, uspjehu, ali i kasnijem obrazovanju.

Neka satovi hrvatskog i engleskog jezika, matematike, fizike, kemije i ostalih predmeta postanu zanimljiva radionica, prepuni istraživanja vezanih uz gradivo, a učenje i školovanje proces koji ne želite da završi. Uz malo mašte, mlade i ambiciozne predavače, neka naizgled nezanimljiva štiva iz književnosti, lekcije iz gramatike, geometrije, zakona fizike i kemije postanu priča koju ćete dugo pamtiti i u kasnijem životu primjenjivati. Lekcije ćemo svladati zajedno na vama interesantan i lako shvatljiv način.
Zajedničkim redovitim radom hrvatski jezik ćemo koristiti ispravno, matematičke probleme izračunavati točno i brzo, kemiju i fiziku razumjeti ćemo kristalno, a školsku godinu svladati ODLIČNO!

Cilj kontinuiranog praćenja nastavnog programa je spriječiti i izbjeći:

 • negativne ocjene
 • nepotrebni stres
 • kampanjsko učenje
 • vječito zaostajanje za školskim gradivom,

ali olakšati i omogućiti svim učenicima:

 • rješavanje domaćih zadaća
 • pripreme za pismene i usmene provjere znanja
 • lakše razumijevanje i svladavanje školskog gradiva
 • poboljšanje školskog uspjeha
 • individualni pristup
 • rad u malim grupama kao i
 • stvaranje podloge za uspješno daljnje srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje.
Stalak za olovke
Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki. Stoga poberite petice uz Monemus!
Od danas je privatna poduka dostupna svima!

Kontaktirajte nas

Za one učenike koji imaju poteškoća sa svladavanjem određenog predmeta ili žele održavati kontinuitet učenja omogućili smo da odaberu jedan ili više predmeta po želji ili potrebi.

Predmeti 1.polugodište 2.polugodište
 Broj sati Cijena (kn)  Broj sati Cijena (kn)
Matematika 60 1000,00 60 1000,00
Hrvatski jezik 60 1000,00 60 1000,00
Engleski jezik 60 1000,00 60 1000,00

 

 • Dinamika nastave: 2×2 sata tjedno
 • Plativo: 250 kn mjesečno!!!

Početak kontinuiranog praćenja školskog programa po početku školske godine 2017./2018.

Ne gubite vrijeme, broj polaznika je ograničen.

Predbilježbe u tijeku!