Pripreme za državnu maturu

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU U SIJEČNJU 2019.

Od siječnja 2019., Monemus organizira pripreme za državnu maturu iz matematike, hrvatskog, engleskog, fizike, kemije i biologije. Tijekom trajanja priprema, učenicima se objašnjava gradivo prema katalogu NCVVO-a, te se na ovaj način fokusira na konkretne zadatke koji su se već pojavljivali ili će se pojaviti na državnoj maturi. Sastavni dio priprema za maturu čini i…

UPISI ZA PRIPREME ZA MATURU 2018./2019.

Došlo je vrijeme kada maturanti moraju donijeti odluku o svom budućem školovanju, a samim time i odrediti smjer za svoj budući profesionalni razvoj. Kao i svake godine Monemus je sa svojim stručnim timom unaprijedio svoj program priprema za maturu što svim polaznicima olakšava daljnje pripreme te poboljšava konačni rezultat. Zašto pripreme u Monemusa? Naše grupe su…